Pierre @ Ecohealth Virus Gobbler

Natuurlike Virusdodende Bio-Ensieme

Inleiding

Verskeie skadelike virusse bedreig mens en dier se lewe. Mense, onwetend skep weens hul vrees vir bakterie en virusse, met die toediening van skadelike harde dood-makende chemiese middels vol swaarmetale en vrye radikale, dooie habitatte in hul erf, huise en omgewings wat ideaal is vir die bakterie en virusse om in hierdie ongebalanseerde habitatte te oorleef.

Weens die tekort aan natuurlike bio-organismes wat natuurlik hierdie skadelike virusse en bakterie kan verteer en in balans hou.

Die toediening van produkte soos Jeyes Fluid, swembad chloor, sout , dipstowwe vir bosluise en ook ander skadelike produkte, wat nie net swaarmetale en toksiese stowwe bevat soos karbamate en organofosfate nie, maar ook produkte wat hormoonversteurings teweeg bring en deur die vel opgeneem kan word.

Meeste van hierdie produkte

Hierdie produkte is ook potensieel karsogenies, m.a.w. kankergewend.

Vir die rede moes daar na natuurlike organismes gekyk word om ‘n antwoord te vind om skadelike organismes in mense se erwe, hoenderhokke, duiwehokke, voëlhokke, buite toilette, hospitale waar daar ‘n oorvloed bakterie en ander virusse is.

Bio Ensieme is al baie lank bekend aan die mens. Ons het nog net nie altyd die nodige kennis en vermoë gehad om dit sinvol en veilig, prakties te vermeerder en in gekonsentreerde formaat aan te bied aan gebruikers nie.

Pierre @ Eco Health Virus Gobbler  

 • Is ‘n veilige, supersterk en kragtige gekonsentreerde versameling van lewende organismes wat met water aktiveer word.
 • Dit kan vir ‘n verskeidenheid voorkomende toestande aangewend word waar skadelike bakterie en virusse oorhand het en of vermeerder.
 • Pierre @ Eco Health se Virus Gobbler is boonop bio-afbreekbaar.
 • Dit vernietig bakterie en virusse en kan beskou word as ‘n kragtige lewende ontsmettingsmiddel.

Formulasies en Teikengroepe.

Die Pierre @Ecohealth Virus Gobbler is ontwerp om op drie van die belangrikste patogene, (skadelike organismes) te fokus in die teenwoordigheid van organiese materiaal.

Soos genoem, dit is bio-afbreekbaar en baie meer omgewingsvriendelik as van die produkte soos genoem.

Dit gaan ook nie omgewingsvriende soos erdwurms en voëls enige skade aan doen nie, maar op skadelike patogene soos virusse, fungi en bakterie wat in hospitale en vele ander besmette plekke gevind word, dodelik.

Produk Eienskappe (Lees gerus die verwysende skakels hieronder)

 1. Quaternary Ammonium (QA)
 2. Glutaraldehyde (G)

Die kombinasie van hierdie twee produkte, bekend as die Pierre@ Ecohealth Virus Gobbler (Bio-Ensieme) bevorder respektiewelik die totale skadelike spektrum van virusse, fungi en bakterie wat skadelik is vir mens en dier. Al is dit in “barriers” of “hindernisse” soos organiese materiaal.

Een van die belangrikste voordele van die Pierre @ Ecohealth Virus Gobbler is dat dit ‘n baie lae konsentrasies aktief is teen virusse en bakterie. Dit is ‘n nuwerwetse middel met enorme kiembeheer potensiaal.

 • Die skakel hierbo verduidelik waarom QA een van die voorkeurmiddels gebruik word by die skoonmaak van teaters en hospitale asook hospitaal afval (waste)
 • QA is ook aktief op virusse wat beskerm word deur selwande, asook “naakte” virusse en ontwrig hul verdeling, oorlewing en selfunksies.
 • Dit is ook funksioneel op Gram + en Gram – bakterie
 • Bakterie spore
 • Naakte virusse soos Parvo- en entero-virusse

Pierre @ Ecohealth Virus Gobbler is bykomend

 1. Ook effektief in die afbreking van terpene (terpentynmiddels)
 2. Is ook aktief as antiseptiese middel en
 3. Verskeidenheid skadelike bakterie, naas sy aktiewe virus vernietigende funksies.
 4. Sal in hierdie verband ook optree as ‘n matige goeie insekwerende middel vir muskiete en vlieë asook kruipende insekte.

Die Pierre @ Ecohealth Virus Gobbler heg baie suksesvol aan vertikale oppervlaktes, wat die verdamping van die produk inhibeer.

Voordele van die Pierre@ Ecohealth Virus Gobbler

 • Stabiel in kamertemperatuur vir ongeveer 4 jaar
 • Soos genoem, wye spektrum beheer van virusse, bakterie en fungi, belangrik in epidemiologiese siektes soos parvo, entero en ander virusse soos die Corona virus se verspreiding
 • Hoë effektiwiteit teen lae konsentrasies van die produk
 • Bio-afbreekbaar
 • Chemies stabiel
 • Nie-korrosief
 • Hoogs effektief selfs in harde water

Plekke waar dit aangewend kan word

 • Hoenderhokke, eiers en vleis
 • Duiwehokke
 • Varkhokke
 • Perdestalle
 • Hase
 • Melkerye
 • Slaghuise
 • Melkwinkels
 • Veeartseny Praktyke
 • Koelkamers
 • Kombuise waar voedselhigiëne kardinaal is
 • Trokke wat voedsel vervoer
 • Slagpale
 • Afvalhope
 • Terminaal higiëne
 • Hospitale
 • Teaters
 • Voetbaddens by varkplase

Waarskynlik die belangrikste

 1. Die voorkoming van kruisbesmetting van veral die parvo en ander virusse vanaf plekke wat besmet is
 2. Die behandeling van omgewings waar honde geboorte geskenk het
 3. Die behandeling van veral nuwe klein hondjies se omgewings
 4. Die behandeling van besmette veeartspraktyke
 5. Behandeling van mure in duiwehokke, hoenderhokke, troeteldiere se slaapplekke. papegaaihokke ens.

FADING PUPPY SYNDROME IN DOGS

What is fading puppy syndrome?

Fading puppy syndrome is a term used to describe puppies that are apparently normal at birth but gradually “fade” and die within the first two weeks of life. Normal pre-weaning losses in dogs, including stillborn puppies, can be up to thirty percent (30%), with about half of these deaths occurring within the first week of life.

Why does this happen?
During the first two weeks of life, puppies are very vulnerable to illness and environmental stress since they are unable to regulate their body temperature independently. Very young puppies also have poor ability to regulate fluid and energy balance. In addition, their immune systems are not fully functioning and they have limited protection from infections. This makes puppies susceptible to dying from a variety of causes.

What are the clinical signs of fading puppy syndrome?
The clinical signs are vague and insidious. It is often too late to save a puppy once clinical signs are apparent. The common findings are a low birth weight or failure to gain weight at the same rate as their siblings (the “runt” of the litter), decreased activity and inability to suckle. These puppies have a tendency to remain separate from the mother and the rest of the litter. They are often reported to cry weakly in a high-pitched tone. Some people refer to this as “sea gulling” due to its similarity to the cry of seagulls. These puppies often quickly progress to severe lethargy, loss of muscle tone and death.

What causes fading puppy syndrome?
There are many factors that contribute to fading puppy syndrome. Some of the more common factors include:
• Lack of adequate care from the mother
• Lack of milk production or poor quality milk
• Inadequate nursing or milk consumption
• Congenital (present from birth) defects in the puppy, which may not be immediately apparent
• Low birth weight
• Infectious causes

One or more of these factors can contribute to fading puppy syndrome. For example, a lack of mothering instinct coupled with poor hygiene can often result in neonatal septicaemia (systemic infection) in a very short time. Although some maternal immunity is conferred to the puppy while it is developing in the mother’s uterus, the majority of this immunity is acquired via the colostrum or “first milk.” If the puppy does not drink an adequate amount of this first milk, it is more vulnerable to infection. It is important that the mother be examined immediately after giving birth for abnormal teat (breast) discharge, mastitis (breast infection), metritis (uterine infection) or other illness.

Many common bacteria can cause overwhelming septicaemia and death in a vulnerable puppy in a very short amount of time. Because of the weakness and poor immune response, death often occurs quickly and with few, if any, clinical signs. Viral infections can cause fading puppy syndrome. If the mother is carrying a virus or is not properly vaccinated, the puppies are more likely to contract an infection from the mother or have an even weaker immune system. Canine parvovirus, adenovirus and canine distemper have all been implicated as causes of fading puppy syndrome.

Intestinal parasites (especially hookworms), fleas and ticks can also weaken a puppy by taking vital blood and nutrients away from the developing puppy. Infested puppies often fail to gain weight and slowly “fade” and die.

What can be done to treat fading puppy syndrome?
It is important to ensure that the puppy receives adequate fluid and is kept warm.
“PUPPIES SHOULD NOT BE ALLOWED TO BECOME CHILLED.”

Puppies should not be allowed to become chilled. During the first four days of life the environmental temperature where the puppies are kept should be maintained at 85-90°F (29.5-32°C). The temperature may then be gradually decreased to approximately 80°F (26.7°C) by the seventh to tenth day. It is not necessary to heat the whole room to these temperatures. Heating over the whelping box with the aid of a heat lamp is usually all that is necessary.

If bacterial septicemia develops, antibiotics may benefit the puppy, but strict hygiene and good management procedures are also critical. Your veterinarian will discuss proper care and cleaning of the puppies and their environment.
If you are at all worried that you may have a sick puppy, do not hesitate to contact your veterinarian. If you have a puppy that dies, a necropsy (autopsy) should be performed to determine the cause of death. This may help you prevent other puppies from dying from the same cause.

This client information sheet is based on material written by: Ernest Ward, DVM
Source: http://www.vcahospitals.com/main/pet-health-information/article/animal-health/puppy-fading-puppy-syndrome-in-dogs/760