Month: August 2017

Pierre@ D: Bio Enzymes

Natural Biological Products in Agricultural Waste Treatment Introduction There is a sincere need and demand for safe and natural products to solve and deal with stenches and animal waste in animal shelters, chicken houses, piggeries, cattle kraals, slaughter houses and dairies. In household’s urine stenches or often a problem, where children are involved and general smell …

Elektroniese Bosluis en vlooibeheer

Tickless Pet Waarom alternatiewe produkte vir vlooi en bosluisbehandeling? Met die beste van farmakologiese produkte beskikbaar in die handel, kan daar met veiligheid gesê word dat daar naas weerstandigheidsontwikkeling teen die aktiewe in die produkte, ‘n toename is in vlooi en bosluisprobleme. Wanneer daar gekies moet word tussen die reeks van produkte beskikbaar, is daar …